?6c

IntraPACS

System archiwizacji obrazów medycznych PACS zgodny ze standardem DICOM 3.0

Pomaga w pełni ucyfrowić Zakład Radiologii i znacznie przyśpieszyć dostęp do bieżących i archiwalnych badań obrazowych. Bezproblemowa współpraca z dowolnymi urządzeniami medycznym (TK,MRI,RTG, systemy planowania RT), duża elastyczność i skalowalność przy jednocześnie niskich kosztach zakupu, czynią z systemu IntraPACS idealne rozwiązanie zarówno dla małych Zakładów Radiologicznych jak i dużych rozproszonych jednostek.


Główne funkcje systemu:

• Automatyczna archiwizacja.
Funkcja automatyzuje czynności związane z codziennym wykonywaniem kopii zapasowej nowych badań obrazowych. System automatycznie „paczkuje” nowe badania po 650MB lub 4.5GB i nagrywa na płytach CD/DVD wykorzystując (w najprostszym rozwiązaniu) nagrywarkę CD/DVD zainstalowaną na serwerze lub (w rozbudowanych konfiguracjach) roboty automatycznie nagrywające płyty i drukujące etykietę. Każdy nowo nagrany nośnik CD/DVD otrzymuje unikalny identyfikator, jednocześnie każde badanie zarchiwizowane na danym nośniku ma zapisany w bazie identyfikator nośnika, na jakim zostało zarchiwizowane. Umożliwia to szybką identyfikację na jakiej płycie CD/DVD znajduje się badanie. System automatycznie kasuje obrazy najstarszych badań, które zostały zarchiwizowane na CD/DVD, badania są obecne w systemie, a obrazy są dostępne po włożeniu odpowiedniej płyty CD/DVD do napędu w serwerze (badania off-line).

• Obsługa zewnętrznych macierzy typu NAS.
System umożliwia podłączenie w dowolnym momencie, zewnętrznych macierzy dyskowych typu NAS, zwiększających całkowitą pojemność archiwum. Umożliwia to zwiększenie ilości badań dostępnych on line na serwerze.

• Autorouting.
Funkcja umożliwia automatyczne przesyłanie nowych badań na wybrane stacje lekarskie, każde badanie które zostanie wysłane z urządzenia akwizycyjnego (TK,MRI,RTG...) zostanie automatycznie wysłane do odpowiedniej stacji lekarskiej, co ograniczy czas tracony przez lekarza opisującego na czekanie, aż badanie zostanie pobrane z serwera. Funkcja szczególnie przydatna dla badań typu TK, MRI, Angio czy USG, gdzie jedno badanie zajmuje często ponad 100 MB.

• System uprawnień.
Pozwala ograniczyć dostęp podłączonym stacjom lekarskim do określonego typu badań. Funkcja umożliwia ograniczenie listy widocznych badań na danej stacji do określonego typu, np.: stacja opisowa w pokoju nr 1 ma dostęp tylko do badań typu CT i MR, w pokoju nr 2 tylko do badań typu CR.

• Graficzny moduł administracyjny.
Umożliwiający szybkie zarejestrowanie na serwerze nowego urządzenia medycznego lub stacji lekarskiej, sprawdzenie stanu zajętości dysków serwera, statusu archiwizacji obrazów, czy zmianę konfiguracji autoroutingu obrazów.

• Obsługa duplikatorów CD/DVD.
Umożliwia podłączenie robotów nagrywających CD/DVD w celu nagrywania badań dla pacjenta na płytach CD/DVD.

• Praca na wielu serwerach.
Pozwala uruchomić system na kilku serwerach jednocześnie, w celu rozłożenia obciążenia generowanego przez transmisję obrazów z wielu urządzeń. W instalacjach gdzie mamy do czynienia z dużą ilością urządzeń medycznych oraz użytkowników końcowych, natrafiamy na barierę wydajności sprzętu komputerowego. Objawia się to znacznym obciążeniem serwera przy jednoczesnym znacznym spadku szybkości przesyłania obrazów. W takich sytuacjach możliwe jest uruchomienie systemu IntraPACS na kilku serwerach jednocześnie, dzięki czemu przesyłanie obrazów będzie realizowane prze kilka serwerów jednocześnie pozwala to znacznie przyśpieszyć pracę całego systemu.