?6c

IntraRIS

System Zarządzania Zakładem radiologii (RIS)

Wspomaga pracę Zakładu Radiologii w zakresie rejestracji pacjentów/badań, wprowadzania opisów, wyszukiwania i prezentacji danych pacjentów (dane tekstowe i obrazowe w jednym miejscu). Posiada szereg funkcji usprawniających i przyśpieszających codzienną pracę użytkowników.


Główne funkcje systemu:

• Centralna baza pacjentów/badań. Przechowująca w jednym miejscu dane o wszystkich pacjentach/badaniach. Dostęp do systemu z dowolnego komputera typu PC.

• Jednolity rekord pacjenta. Wszystkie dane tekstowe i obrazy w jednym miejscu.

• Moduł „Lista robocza”. Wspomaga wykonywanie bieżących czynności w zakładzie radiologii jak: rejestracja zużytych zasobów, wykonywanie opisów badań, uzupełnianie danych o pacjentach/badaniach.

• Moduł opisywania badań. Umożliwia szybkie wprowadzenie opisu, przy wykorzystaniu zdefiniowanych fragmentów fraz opisowych.

• Pełna integracja z archiwum obrazów medycznych. Obrazy po przesłaniu z urządzeń (CT,MRI,RTG...) natychmiast dostępne z poziomu badania.

• Moduł kontroli uprawnień dla użytkowników. Kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu oraz do określonych typów badań dla każdego użytkownika.

• Pełna skalowalność systemu. Od prostych rozwiązań dla kilku stanowisk, do systemu obsługującego kilka rozproszonych lokalizacji.

• Integracja z systemami szpitalnymi protokołem Hl7. Pozwala na szybką integrację z głównym systemem szpitalnym.

• Moduł automatycznego nagrywania wyników na CD/DVD. Umożliwia szybkie przygotowanie płyty z wynikami dla pacjenta. Użytkownik może skorzystać z wewnętrznej nagrywarki w komputerze albo z podłączonego do systemu duplikatora płyt CD/DVD, automatycznie nagrywającego płyty z nadrukiem logo szpitala. Nagrane płyty zawierają obrazy, dane pacjenta/badania, opis wraz z załączoną przeglądarką, automatycznie uruchamianą po włożeniu płyty i nie wymagającą instalowania żadnych dodatkowych komponentów czy bibliotek na komputerze.

?6c?6c • Zestaw gotowych raportów statystycznych. Umożliwia m.in. wygenerowanie zestawień liczby wykonanych badań w zakładzie, liczby opisanych i nieopisanych badań, zużytych zasobów.

• Cennik badań. Umożliwia wygenerowanie raportów z liczby wykonanych badań wraz cenami w rozbiciu na poszczególne jednostki zlecające.

• Zintegrowana przeglądarka obrazów DICOM obsługująca funkcje:
    - Zmiana okna w czasie rzeczywistym (Dicom Window Level)
    - Bezstopniowe powiększanie obrazu
    - Powiekszenie 1:1
    - Dopasowanie obrazu do rozmiaru okna
    - Narzędzia do pomiaru odległości, kątów, obszaru
    - Funkcje obracania obrazu, odbicia lustrzanego
    - Inwersja skali szarości
    - Wyświetlanie kilku obrazów jednocześnie, wybór układu wyświetlania (1x1, 2x1, 3x3 ...)
    - Możliwość jednoczesnego opisywania badania i przeglądania obrazów
    - Podgląd obrazów w postaci miniatur
    - Wydruk obrazów na drukarkach DICOM
    - Eksport obrazów do innych formatów (jpg, bmp, avi)
    - W najbliższym czasie będą dostępne rekonstrukcje 3D (MIP,MPR)

• Możliwość zapisywania dodatkowych informacji.

• Moduł telemedyczny Umożliwia zdalny dostęp do badań i obrazów przez sieć Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia.