Usługi

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie informatyzacji placówek służby zdrowia, wdrażania systemów informatycznych oraz integracji urządzeń medycznych w zakładach radiologii.

Świadczymy także usługi w zakresie:

    • Przygotowanie projektu ucyfrowienia Zakładów Radiologii

    • Przygotowanie dokumentacji przetargowej

    • Tworzenia oprogramowania

    • Pomocy przy wyszukiwaniu i wdrażaniu systemów informatycznych

    • Pomocy przy rozbudowie i modernizacji systemów już istniejących